Privacy Notice

Beeswift BV gebruikt uw klantengegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt hebt,
namelijk het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u zo goed mogelijk informeren over belangrijke informatie.

Beeswift BV verspreidt voor dit laatste doel een e-mail nieuwsbrief. Iedereen die geen prijs stelt op deze e-mail
nieuwsbrief kan dit tijdens het aanmelden kenbaar maken of achteraf dit zelf wijzigen via zijn of haar account gegevens.

Beeswift BV verstrekt uw persoonlijke gegevens en uw e-mail adres NIET aan derden